ปลั๊กต่อ XT60 แบบอนุกรม (เพิ่มโวล์)

ปลั๊กต่อ XT60 แบบอนุกรม (เพิ่มโวล์)
ราคา: 120.00 บาท 90.00 บาท
รายละเอียดสินค้า

สายต่ออนุกรมแบต (ปลั๊ก XT60) เป็นการต่อเพื่อให้ได้จำนวนของโวล์ของแบตเพิ่มขึ้นแต่ มิลลิแอม์ของแบตเท่าเดิม

ระบบโดย OpenCart
Note Hobby © 2018 |