ปลั๊กต่อ Dean แบบอนุกรม (เพิ่มโวล์)

ปลั๊กต่อ Dean แบบอนุกรม (เพิ่มโวล์)
ราคา: 80.00 บาท 60.00 บาท
รายละเอียดสินค้า

สายต่ออนุกรมแบต (ปลั๊ก ดีน) เป็นการต่อเพื่อให้ได้จำนวนของโวล์ของแบตเพิ่มขึ้นแต่ มิลลิแอม์ของแบตเท่าเดิม

ระบบโดย OpenCart
Note Hobby © 2019 |