รีซีฟ Corona R8FA 2.4GHz 8CH

รีซีฟ Corona R8FA 2.4GHz 8CH
ราคา: 1,100.00 บาท 650.00 บาท
รายละเอียดสินค้า

รีชีฟ Corona R8FA 2.4GHz 8CH สำหรับวิทยุ FUTABA FASST 2.4GHz transmitters, such as TM7, TM8, TM10, TM14 or T6EX-2.4G, 7C-2.4G, 8FG, 10CG, 12FG

Compatibility:
CORONA 2.4GHz Spread Spectrum FASST Compatible Receiver is designed to use with FUTABA FASST 2.4GHz transmitters, such as TM7, TM8, TM10, TM14 or T6EX-2.4G, 7C-2.4G, 8FG, 10CG, 12FG
Specifications:
Operating Current : 70mA @ FASST 7ch mode normal and 110 mA max, 80mA @ FASST multi-channel mode normal and 110 mA max
Operating Voltage : 4.0 ~10V
Latency : 7mS for high speed PPM (HS), 14mS for low speed PPM (LS) @ FASST multi-channel mode, 8ms for high speed PPM (HS), 16mS for low speed PPM (LS) @ FASST 7ch mode
Sensitivity : about -96dBm
Setup:

 รีซีพรุ่นนี้สามารถเลือกทำงานได้กับเซอร์โวดิจิตอล และอนาล็อคเซอร์โวเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วตามชนิดของเซอร์โวค่ะ (จำเป็นต้องตั้งรีซีพให้ตรงกับชนิดเซอร์โวที่ใช้เพราะถ้าเราตั้งรีซีพฯเป็น โหมด Digital Servo แล้วนำไปใช้กับ Analog Servo จะทำให้ Servo ทำงานไม่ถูกต้องและเสียหรือไหม้ค่ะ
HS (High Speed Mode) ใช้สำหรับ Digital Servo
LS (Low Speed Mode) ใช้สำหรับ Analog Servo
วิธีการปรับโหมด HS/LS (ให้ปิดวิทยุในขณะ Setting)
- กดปุ่ม F/S ค้างไว้ 5-6 วินาที หลังจากนั้นไฟ LED สีเขียวจะกระพริบเร็วๆในระหว่าง LED สีเขียวกระพริบ
- ให้กดปุ่ม F/S อีก 1 ครั้งไฟ LED สีแดงก็จะเปลี่ยนลักษณะกระพริบจากเร็วไปเป็นกระพริบช้าๆ นั้นคือโหมดถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบ LS เรียบร้อยแล้ว
- ถ้าต้องการเปลี่ยนโหมดกลับไปใช้ HS ก็ทำได้โดยเริ่มทำตามขั้นตอนแรกอีกครั้งหนึ่ง

หมาย เหตุ : LED สีแดงกระพริบช้าๆ หมายถึง รีซีพฯทำงานในโหมด Analog Servo และถ้า LED กระพริบเร็วๆหมายถึงรีซีพฯมำงานในโหมด Digital Servo ค่ะ

คำค้น: Corona R8FA,
ระบบโดย OpenCart
Note Hobby © 2018 |