ชุดไขควงหกเหลี่ยม 4 เบอร์ 1.5,2.0,2.5,3.0 (เคลือบไทเท)

ชุดไขควงหกเหลี่ยม 4 เบอร์ 1.5,2.0,2.5,3.0 (เคลือบไทเท)
ราคา: 450.00 บาท 350.00 บาท
รายละเอียดสินค้า

1 ชุดประกอบด้วย
ไขควงด้ามหกเหลี่ยม 1.5 X1
ไขควงด้ามหกเหลี่ยม 2.0 X1
ไขควงด้ามหกเหลี่ยม 2.5 X1
ไขควงด้ามหกเหลี่ยม 3.0 X1

ระบบโดย OpenCart
Note Hobby © 2019 |